Indcen ResorIndcen Resor
Forgot password?

Bokningsregler

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 1.000 kronor per person, som dras av från slutbetalningen. Betalningen ska ske inom angiven tid, annars finns det risk att bokningen blir avbokad. Observera att vissa biljetter har krav på slutbetalning vid bokningstillfället liksom vissa landarrangemang bekräftas först när en särskild deposition erlagts (t.ex. Palace on Wheels-resan i Indien).  Anmälningsavgift ska erläggas först efter att Ni godkänt bokningen och kontrollerat att både resplanen samt namnen på resenärerna stämmer. Observera att flygbolag inte tillåter namnändringar! Vi utgår att Ni gått genom våra bokningsvillkor inför att betalning erlagts.

Betalningssätt

1). Enklaste och snabbaste genom online betallänk som skickas till dig på din e-post. (betala via internetbank eller kort)

2). Betala manuellt till vårt Plusgiro 4148034-4 | Bankgiro 5715-8628 eller till Nordea direktkonto 9960 2641480344. Ange ordernumret i meddelandefältet.

3). Betala direkt hos oss.

Vi är även auktoriserade att ta emot ditt bankkort nummer per telefon (alt. maila/faxa kortnumret, giltighetstid samt CVC nummerna till oss).

Observera att många flygbolag inte accepterar betalning med kreditkort. I sådana fall kan Indcen Resor ändå erbjuda att ta emot betalningen med kreditkort, dock då mot en tillägg på 3% av beloppet. Betalning med bankkort är kostnadsfritt.

Kundens ansvar

Kunden är ansvarig att kontrollera att uppgifterna i resplanen och betalningsunderlaget stämmer. Det är mycket viktigt att namnen är rättstavade samt överensstämmer med det i passet.  Det är kundens ansvar att påtala om eventuella fel – omedelbart vid bokningstillfället. Kunden ska alltid kontrollera att biljetterna överensstämmer (datumen och sträckorna).

Det är väldigt vanligt att billigaste biljetterna samt kampanjprisbiljetterna inte är ombokningsbara/avbokningsbara.

OBS! Är det viktigt att kunna avboka/omboka resan, är det kundens ansvar att påpeka detta vid bokningstillfället då de billigaste biljetterna ofta inte är ombokningsbara. Det är också kundens ansvar att ta reda på reglerna som gäller för köpta biljetter avseende avbokning/ombokning.

 

Avbeställningsskydd

Är frivilligt och kan tecknas separat hos oss för 285 kr per person och ska vara betald samma dag som anmälningsavgiften för resan. Premien täcker upptill 15000 kr –  för överstigande belopp är det möjligt att komplettera med tilläggspremie på 5% av överstigande resans pris.

Skyddet gäller från det att premien erlagts fram till dagen då resan påbörjas och omfattar bland annat sjukdom/dödsfall av den försäkrade, medresenären eller nära anhörig. Den täcker även ifall den försäkrade drabbas av någon oförutsedd väsentlig skada i hemmet eller blir uppsagd från sitt arbete.

Läs om exakt innehåll här.

Avbeställningsskydd för vilket orsak som helst
(endast för flygbiljett)

Kan tecknas separat för 250 kr per person och ska vara betald samma dag som anmälningsavgiften för flygresan. Gäller fram till 24 timmar före flygresan och för vilket orsak som helst med självrisk (fr. 1950 kr – 3500 kr)

Hör med din handläggare hos oss.

Vid avbokning av resa utan avbeställningsskydd gäller följande:

– ingen återbetalning av handpenning och slutbetalning

Skydd mot flygbolagens konkurs

Kan tecknas separat hos oss för 345 kr per person.

Slutbetalning

Slutbetalning senaste 30 dagar innan avresa eller enligt datum som angivet på betalningsunderlaget (vissa landarrangemang kan kräva tidigare slutbetalning).

Har slutbetalning inte tillhandahållits av oss inom angiven tid, avbokas resan och anmälningsavgift förverkas. Observera att flygbolaget ibland kan tidigarelägga slutbetalningsdatumet.  Detta är utom resebyråns kontroll. Hos Indcen Resor kan du söka avbetalning på 3/6/12 månaders – utan ränta! Hör med oss.

Prisgaranti

Prisgaranti gäller om resan bokas och slutbetalas samma dag. Priser på vår hemsida och de som fås muntligen eller som bekräftats på betalningsunderlag är baserade på den valutakurs som gällde då resan bokades. Indcen Resor har rätt att justera priserna om det beror på ändrade transportkostnader, skattehöjning, övriga avgiftshöjningar eller att valutakursen ändras. Justeringen måste överstiga 60 svenska kronor och ligga 20 dagar innan avresedagen.

Ombokning/Ändring

Innan slutbetalningen kan flygresan ombokas i mån av lediga platser och att biljetterna är inte redan utställda.

Flygbolagen likställer namnändring med avbokning och nybeställning, som innebär att flygbiljetten oftast blir dyrare då lediga platser endast finns kvar i högre prisklass än vad som tidigare bokats.
Efter slutbetalning tillåter vissa biljett typer ombokning av hemresan (i mån av plats), fritt eller mot avgift – information om detta kan läsas på biljetten, alternativt hör med din handläggare hos oss.
Ombokning av hotell, transfer, tågbiljetter och övriga arrangemang kan medföra avboknings- och/eller ombokningsavgifter.

Avbokning

Vid avbokning efter att anmälningsavgift erlagts men innan biljettutskrift, förfaller anmälningsavgiften. Vid avbokning efter slutbetalning och biljettutskrift medges ingen återbetalning. Vi rekommenderar att teckna avbeställningsskydd, som köpt hos oss, omfattar bland annat sjukdom/dödsfall av den försäkrade, medresenären eller nära anhörig. Den täcker även ifall den försäkrade drabbas utav någon oförutsedd väsentlig skada i hemmet eller blir uppsagd från sin arbete.

Indcens Nyhetsbrev!

Registrera dig, bli inspirerad och ta del av våra exklusiva specialerbjudanden! Vi skickar enbart ut relevant information!