Indcen ResorIndcen Resor
Forgot password?

Bokningsregler

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 1.000 kronor per person, som dras av från slutbetalningen. Betala inom angiven tid – annars risk för att bokningen avbokas. Observera att vissa biljetter har krav på slutbetalning vid bokningstillfället liksom vissa landarrangemang bekräftas först när en särskild deposition erlagts (t.ex. Palace on Wheels-resan i Indien).  Genom att lägga anmälningsavgift godkänner du bokningen (samt kontrollerat att resplanen samt namnen på resenärerna stämmer!). Observera att flygbolag inte tillåter namnändringar! Vi utgår att Ni har läst våra bokningsvillkor inför betalningen.

För att få en offert på Er egen reseupplägg/skräddarsydd program, betala en deposition på 1.000 kronor per person (ej återbetalningsbar). Den blir avräknat från resans pris vid bokningen.

Betalningssätt

1). Snabbaste att Swisha 1230832964, betala till Nordea direkt konto 3201 1809061 eller genom betallänk som skickas till dig på din e-post. (betala via internetbank eller kort)

2). Betala till vårt Plusgiro 4148034-4 | Bankgiro 5715-8628 eller till Nordea direktkonto 3201 1809061. Ange ordernumret som referens!

3). Betala direkt hos oss.

Vi är auktoriserade att ta emot kreditkort nummer per telefon (ange kortnummer, giltighetstid samt CVC nummerna).

Obs. många flygbolag accepterar inte längre betalning med kreditkort. I sådana fall kan Indcen Resor ändå erbjuda att ta emot betalningen med kreditkort, dock då mot en tillägg på 3% av beloppet. Likaså offerterna där landarrangemang ingår, är priset räknat utifrån att betalning sker med banköverföring/swish eller vanlig bankkort (kostnadsfritt).

Kundens ansvar

Kontrollera att uppgifterna i resplanen och betalningsunderlaget stämmer. Särskilt att namnen är rättstavade (såsom i passet, har man flera förnamn så behövs inte samtliga med i bokningen. Obs. har du tankar att byta efternamnet efter giftermålet? tänk på att namnändring är inte gratis efter att bokningen har gjorts, så tänk i förväg! ).

Det är vanligt att vissa biljetter samt kampanjprisbiljetter är inte ombokningsbara/avbokningsbara.  Är det viktigt för dig att kunna avboka/omboka resan – påpeka detta vid bokningstillfället!  Vi hjälper dig alltid hitta bästa alternativ utifrån dina önskemål.

Avbeställningsskydd

Är frivilligt och kan tecknas separat hos oss eller genom denna länk. Den ska vara betalt senaste i samband med slutbetalning av resan.

Skyddet gäller från det att premien erlagts fram till dagen då resan påbörjas och omfattar bland annat sjukdom/dödsfall av den försäkrade, medresenären eller nära anhörig. Den täcker även ifall den försäkrade drabbas av någon oförutsedd väsentlig skada i hemmet eller blir uppsagd från sitt arbete.

Läs om exakt innehåll här.

Avbeställningsskydd för vilket orsak som helst
(endast för flygbiljett)

Kan tecknas separat för 350 kr per person och ska vara betald samma dag som anmälningsavgiften för flygresan. Gäller fram till 24 timmar före flygresan och för vilket orsak som helst med självrisk (fr. 1950 kr – 3500 kr)

Hör med din handläggare hos oss.

Vid avbokning av resa utan avbeställningsskydd gäller följande:

– ingen återbetalning av handpenning och slutbetalning

Skydd mot flygbolagens konkurs

Kan tecknas separat hos oss för 345 kr per person.

Slutbetalning

Slutbetalning senaste 30 dagar innan avresa eller enligt datum som angivet på betalningsunderlaget (vissa landarrangemang kan kräva tidigare slutbetalning).

Har slutbetalning inte tillhandahållits av oss inom angiven tid, avbokas resan och anmälningsavgift förverkas. Observera att flygbolaget ibland kan tidigarelägga slutbetalningsdatumet.  Detta är utom resebyråns kontroll. Hos Indcen Resor kan du söka avbetalning på 3/6/12 månaders – utan ränta! Hör med din handläggare eller sök här.

Prisgaranti

Prisgaranti gäller om resan bokas och slutbetalas samma dag. Priser på vår hemsida och de som fås muntligen eller som bekräftats på betalningsunderlag är baserade på den valutakurs som gällde då resan bokades. Indcen Resor har rätt att justera priserna om det beror på ändrade transportkostnader, skattehöjning, övriga avgiftshöjningar eller att valutakursen ändras. Justeringen måste överstiga 60 svenska kronor och ligga 20 dagar innan avresedagen.

Ombokning/Ändring

Innan slutbetalningen kan flygresan ombokas i mån av lediga platser och att biljetterna är inte redan utställda. Vill man boka om hemresan innan man har rest ut, så måste även utresan bokas om med risk för högre pris för grundbiljetten.

Flygbolagen likställer namnändring med avbokning och nybeställning.  Detta innebär att flygbiljetten kan bli dyrare ifall lediga platser  endast finns kvar i högre prisklass än vad som tidigare bokats.
Efter slutbetalning tillåter vissa biljett typer ombokning av hemresan (i mån av plats), fritt eller mot avgift – information om detta kan läsas på biljetten, alternativt hör med din handläggare hos oss.
Ombokning av hotell, transfer, tågbiljetter och övriga arrangemang kan medföra avboknings- och/eller ombokningsavgifter.

Avbokning

Vid avbokning efter att anmälningsavgift erlagts men innan biljettutskrift, förfaller anmälningsavgiften. Vid avbokning efter slutbetalning och biljettutskrift medges ingen återbetalning. Vi rekommenderar att teckna avbeställningsskydd, som köpt hos oss, omfattar bland annat sjukdom/dödsfall av den försäkrade, medresenären eller nära anhörig. Den täcker även ifall den försäkrade drabbas utav någon oförutsedd väsentlig skada i hemmet eller blir uppsagd från sin arbete.

// Tracker från Sami