Indcen ResorIndcen Resor
Forgot password?

Vaccinationer & Hälsa

Vaccinationer & Hälsa – Ha med vaccinationskort (obligatoriskt på vissa destinationer)

Vissa länder kräver att man tagit specifika vaccinationer före inresa. Rådgör med din läkare om lämpliga vaccinationer i god tid före avresan. Observera att det finns restriktioner för flygresa efter 28:e graviditetsveckan.

 

Hepatit A/gulsot; en virussjukdom som angriper levern och sprids via förorenad mat och dryck. En vaccination består av 2 injektioner inom en 1-års period och ger därefter 20-årigt skydd

Hepatit B; en virussjukdom som smittar genom blod och kroppsvätskor och angriper levern. Vaccinationen består av 3 injektioner varav 2 sker med 1 månads intervall och den 3:e efter 6 månader. Vaccinationen ger ett 10- årigt skydd

Det finns även ett kombinerat vaccin, Twinrix, där du får skydd mot både hepatit A och hepatit B i samma vaccin, vilket är att rekommendera. Även denna vaccination består av 3 injektioner varav 2 sker med 1 månads intervall och den 3:e efter 6 månader och ger efter detta 20-årigt skydd.

Tyfoid feber; en tarmsjukdom som orsakas av en salmonellabakterie. Vaccination består av en spruta och ger skydd i 3 år.

Meningit; en bakteriesjukdom som kan orsaka hjärnhinneinflammation. En ger skydd i 5 år.

Gula febern; en virussjukdom som sprids via myggor. Många länder kräver ett internationellt certifikat om vaccination mot Gula febern vid inträde i landet. Vaccinationen ger skydd i 10 år.

Malaria; en febersjukdom som sprids via myggor. Om du ska resa till ett Malariadrabbat område hjälper vi dig med ett recept på malariatabletter. Vi har även myggstift och myggnät.

Det finns även drickbart vaccin mot turistdiarré och kolera som heter Dukoral. Av detta intar man en dos 2 veckor före avresa samt ytterligare en dos 1 vecka före avresa.

Man bör vara ute i god tid för sina vaccinationer, gärna minst 1 månad före avresa.

// Tracker från Sami