Indcen ResorIndcen Resor
Forgot password?

Reseförsäkring

Reseförsäkring – Tips. ta med försäkringbevis

Det är viktigt att ha ett ordentligt reseförsäkring. Det grundreseskydd som kan finnas i hemförsäkringen går att utöka med en kompletterande reseförsäkring. Observera att reseförsäkring genom kortbetalning oftast gäller bara själva kortinnehavaren och det finns då ett maxbelopp som täcks. Kontrollera alltid med ditt kortbolag (bank) vad är det som gäller (vanligen begränsad till själva transporten – ersättning vid flygförsening, bagageförsening eller olycksfall under transporten – på vissa kan även avbeställningsskydd ingå).
Reseförsäkring måste tecknas innan resan påbörjas, kolla försäkringar direkt här!

Vet du redan vilken reseförsäkring du behöver?

Obs! Är du redan utomlands kan du inte teckna en försäkring i vår webshop. Kontakta oss istället per telefon +46 8 615 28 00 eller via mejl info@gouda-rf.se

Tecknar du Goudas Reseförsäkring får du trygghet under din resa till en billig premie. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral – Gouda Alarm.

  • Egen alarmcentral – dygnet runt
  • Täcker äventyrliga sporter
  • Täckning för hemtransport till Sverige

 

// Tracker från Sami