Indcen ResorIndcen Resor
Forgot password?

Reklamation

Reklamation

Vi bokar samtliga flygbolag och har specialavtalspriser med fördelar så som extrabaggage, flexiblare ombokningsregler, längre giltighetstid på biljetten samt flerstoppsbiljett alt. Open jaw biljett dvs flyg till en destionation och hem från en annan destination.

Om det under resans gång skulle uppstå fel eller behov som kan ge anledning till reklamation, ska leverantören (flygbolag, hyrbilsföretag, hotell etc.) omedelbart meddelas, som då kan försöka lösa problemet på en gång. Om du anser att problemet fortfarande ej är åtgärdat, ska reklamation under resan riktas direkt till leverantören och du ska alltid försäkra dig om bevis för detta, att användas till senare bruk om du önskar ersättning av leverantören. Får du någon ersättning eller kompensation direkt av leverantören under resans gång förfaller rätten till ersättning i efterhand. Reklamation som inte ersätts/kompenseras under resan av leverantören ställs till Indcen Resor för utredning.

Glöm inte att upplysa oss om bokningsreferens och en utförlig beskrivning av problemet.

// Tracker från Sami