vill återigen framföra att vi hade en fantastisk resa till Indien och att vi gärna ser att Indcen hjälper oss med planering av framtida resor till denna underbara kontinent. Om Indcen har någon speciell sändlista för information om nya spännande resmål i Indien vill vi gärna att du sätter oss på den. Kashmir är en del vi funderat över och undrar om det fortfarande är farligt att resa dit. Calcutta en annan.
Bästa hälsningar! Marie-Louise och Göran