Bäste Sami!
Jag var inne på Indcens kontor idag för att träffa dig och fick då beskedet att du för närvarande är i Indien. Eftersom jag därför inte kan tala med dig direkt hoppas jag att du får detta e-brev i stället.
Jag och min kompis Erling återvände i morse från Indien efter att i 10 dagar ha rest omkring där enligt den resplan som du ordnade för oss. Jag vill härmed tacka dig för ett mycket fint arrangemang och jag kan försäkra dig att vi är väldigt nöjda. Det var en fantastiskt intressant resa till ett land som är totalt olikt Sverige, och vi är nu fyllda av mängder nya intryck, minnesbilder, dofter och ljud som det kommer att ta en lång tid att smälta. Vi är så glad a att vi gjorde denna resa, men vi inser också att det var tack vare Indcens och dina insatser som resan blev så lyckad.
Jag tackar dig än en gång för dina fina arrangemang och hoppas att jag inom en inte alltför avlägsen framtid får tid och råd att resa till Indien igen. Då kommer jag att med förtroende vända mig till Indcen igen för utformning av en ny och intressant resplan.
Med vänliga hälsningar från
Carl-Magnus